Tổng quan

Tổng quan

Công ty Clean Energy Holding (CEH) được thành lập để phát triển và đầu tư sản xuất năng lượng tái tạo, xử lý rác, xử lý nước, sản xuất các vật dụng thay thế cho các sản phẩm nhựa cùng loại, phát triển và đầu tư khu Công nghiệp….

CEH có đội ngũ thành viên sáng lập có nhiều kinh nghiệm về phát triển và triển khai Dự án xây dựng và năng lượng

CEH được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 4 năm 2017.

 

Hotline: 0865055799