Tổng quan

Tổng quan

Công ty Clean Energy Holding (CEH) được thành lập để phát triển và đầu tư sản xuất năng lượng tái tạo, xử lý rác, sản xuất các vật dụng thay thế cho các sản phẩm nhựa cùng loại….

CEH có đội ngũ thành viên sáng lập có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Lập và quản lý dự án đầu tư từ  Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương chuyển sang đã và đang tham gia lập,  triển khai Dự án Nhà Máy Điện Mặt Trời BCG Băng Dương công suất 40,6 Mwp và Dự án Nhà Máy điện mặt trời GAIA công suất 100,5 Mwp. Cả hai dự án đang được triển khai xây dựng tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

CEH được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 4 năm 2017, CEH là công ty cổ phần, trong đó công ty Băng Dương nắm 65% vốn điều lệ, phần còn lại do các thành viên sáng lập nắm giữ.

Hotline: 0865055799