Tầm nhìn, sứ mệnh và hệ giá trị Công ty

Tầm nhìn, sứ mệnh và hệ giá trị Công ty

TẦM NHÌN:

Công ty cổ phần Clean Energy Holding (CEH) phát triển, đầu tư và thi công lắp đặt các dự án điện mặt trời, xử lý rác phát điện (W2E), xử lý nước, sản xuất và phân phối sản phẩm giấy sử dụng một lần thay thế sản phẩm nhựa cùng loại.

CEH tập trung chính vào Thiết kế, cung cấp và lắp đặt (EPC) các dự án điện năng lượng mặt trời, phát triển và đầu tư nhà máy để cung cấp năng lượng tái tạo, kêu gọi đầu tư, tham gia truyển tải và phân phối điện năng khi có chính sách phù hợp.

SỨ MỆNH CÔNG TY:

Sứ mệnh của CEH thực hiện và góp phần lan tỏa những hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với việc gìn giữ môi trường sống, cung cấp cho xã hội một nguồn năng lượng sạch và những sản phẩm thân thiện môi trường, góp phần giữ gìn hành tinh của chúng ta sạch đẹp.

CEH Tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện, hiện đại … giúp từng nhân viên công ty có thể phát huy tối đa năng lực của mình và đạt được mức sống ngày càng cao.

HỆ GIÁ TRỊ:

Đi ngũ: 

     CEH xây dựng đội ngũ nhân sự trung thực, tận tâm và có trách nhiệm với sản phảm dịch vụ của mình.

Sn phm & dch vụ:

    Sản phẩm và dịch vụ của CEH có chất lượng tốt, an toàn cho người sử dụng và môi trường sống với  giá thành hợp lý nhất.

Phc v cng đng:

   CEH phục vụ cộng đồng thông qua sản phẩm và dịch vụ của  mình cùng những hành động thiết thực khác.

 

 

 

Hotline: 0865055799