Tầm nhìn, sứ mệnh và hệ giá trị

Tầm nhìn, sứ mệnh và hệ giá trị

TẦM NHÌN:

Công ty cổ phần Clean Energy Holding (CEH) đầu tư, sản xuất  trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản phẩm giấy sử dụng một lần thay thế sản phẩm nhựa cùng loại, xây dựng lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và dân dụng. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2025 sẽ đầu tư được 600 Mwh điện từ năng lượng tái tạo (tương đương công suất của một tổ máy nhiệt điện than thông thường), sản xuất và phân phối ít nhất 10 sản phẩm giấy/vật liệu thân thiện môi trường thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

SỨ MỆNH CÔNG TY:

Sứ mệnh của CEH thực hiện và góp phần lan tỏa những hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với việc gìn giữ môi trường sống, cung cấp cho xã hội một nguồn năng lượng sạch và những sản phẩm thân thiện môi trường, góp phần giữ gìn hành tinh của chúng ta sạch đẹp.

HỆ GIÁ TRỊ:

Đi ngũ: 

CEH xây dựng đội ngũ nhân sự trung thực, tận tâm và có trách nhiệm với sản phảm dịch vụ của mình.

Sn phm & dch vụ:

Sản phẩm và dịch vụ của CEH có chất lượng tốt, an toàn cho người sử dụng và môi trường sống với  giá thành hợp lý nhất.

Phc v cng đng

CEH phục vụ cộng đồng thông qua sản phẩm và dịch vụ của  mình cùng những hành động thiết thực khác.

 

 

 

Hotline: 0865055799