Hợp tác Đầu tư

Đầu tư Xưởng Sản Xuất Ống Hút Giấy CLEAN PAPER STRAW

Theo định hướng hoạt động trong lĩnh vực môi trường của công ty, nhằm góp phần hạn chế những sản phẩm nhựa dùng một lần, tháng 6 năm 2019 Công ty cổ phần Clean Energy Holding (CEH) tiến hành lắp đặt xưởng sản xuất ống hút giấy tại Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. […]

02/05/2019

Read More

Nhà Máy Điện Mặt Trời Nổi Lotus 2

Nhà máy điện mặt trời nổi, có quy mô công suất thiết kế 12 MWp, dự kiến đưa vào vận hành năm 2020. Diện tích đất sử dụng cho dự án, gồm phần trên mặt hồ là 13.53 ha (lắp đặt panel mặt trời) và phần trên mặt đất khoảng gần 2ha (xây dựng trạm biến áp, […]

01/04/2019

Read More

Nhà Máy Điện Mặt Trời Nổi Lotus

Nhà máy điện mặt trời nổi có quy mô công suất 14 MWp, dự kiến đưa vào vận hành năm 2020. Giai đoạn 1 công ty CEH sẽ đầu tư 8MWp trên diện tích mặt hồ 9ha. Diện tích đất sử dụng cho dự án, gồm phần trên mặt hồ khoảng gần 14.86ha (lắp đặt panel mặt trời) […]

01/04/2019

Read More
Hotline: 0865055799