Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Ông PHẠM VĂN CƯỜNG

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Phạm Văn Cường là doanh nhân với rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh, xây dựng và đầu tư. Ông Cường là thành viên sáng lập và Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng Thương mại Băng Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Băng Dương E&C, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường ĐT 830.

Ông LÊ HUỲNH HUYNH

Thành viên sáng lập – Tổng Giám đốc

–  Ông Lê Huỳnh Huynh có nhiều kinh nghiệm trong quản lý xây dựng và đầu tư. Hiện ông Huynh là thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Băng Dương E&C, Phó giám đốc công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương.

–  Ông Lê Huỳnh Huynh tố t nghiệp Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh chuyên nghành xây dựng, hoàn thành chương trình đào tạo Giám đốc điều hành (CEO)  tại Trường doanh nhân PACE năm 2016.

Ông CAO BÁ ĐĂNG KHOA

Thành viên HĐQT – GĐ phát triển dự án

462d96811988fcd6a599

Ông Cao Bá Đăng Khoa là thành viên đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư C.E.T. Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và quản lý dự án đầu tư:

– Dự án đường D1 và khu Công Nghệ Cao quận 9, Tp.HCM

– Đồng sáng lập và đầu tư khu công nghiệp Song Tân – Đức Hòa 3, Long An

– Là chuyên gia cố vấn và nhà thầu chính nhiều công trình trọng điểm Tp.HCM

Ông NGUYỄN CAO TRÍ

Trưởng phòng phát triển dự án

Tốt nghiệp tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM và Đại Học Quốc Gia Nauy, chuyên ngành môi trường và năng lượng mới.

 

Hotline: 0865055799