Tin tức

24/05/2023

Quy trình mới về thử nghiệm và công nhận COD các dự án năng lượng tái tạo

(KTSG Online) – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Quy trình về thử nghiệm và công nhận COD các dự án điện gió và điện mặt trời, qua đó thúc đẩy nhanh các thủ tục, điều chỉnh giá mua bán để các dự án đảm bảo yêu cầu đấu nối sớm lên lưới điện quốc gia.

 

Nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận – Ảnh: TL

Cổng thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, EVN vừa ban hành Quy trình về thử nghiệm và công nhận tổng công suất chưa vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió và điện mặt trời, có hiệu lực từ ngày 21-5-2023, thay thế Quyết định số 746/QĐ-EVN ngày 14-6-2021.

Theo đó, Công ty Mua bán điện (EPTC) sẽ căn cứ các nội dung của quy trình này để thỏa thuận với các đơn vị phát điện về chương trình thử nghiệm phục vụ công nhận COD trong đó đề nghị các đơn vị phát điện chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về tính chính xác của công suất đề nghị công nhận COD.

Trường hợp sau khi đã công nhận COD phát hiện phần công suất đề nghị công nhận COD lớn hơn công suất lắp đặt thực tế tại thời điểm COD, phần công suất sai khác sẽ được báo cáo Bộ Công Thương để xử lý và áp giá theo quy định của pháp luật.

EPTC cũng sẽ chủ trì xác định phạm vi một phần nhà máy điện hay toàn bộ nhà máy điện đủ điều kiện để xem xét công nhận COD. Tham gia chốt chỉ số công tơ đo đếm điện năng từ xa của một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện trong vòng 1 ngày sau khi hoàn thành thử nghiệm tin cậy.

Theo TTXVN, để đăng ký thử nghiệm COD, đơn vị phát điện phải hoàn thành ghép nối hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) của nhà máy điện trước ngày tiến hành thử nghiệm. EPTC thông báo cho các đơn vị phát điện việc phối hợp lập kế hoạch thử nghiệm công nhận COD không muộn hơn 90 ngày làm việc trước ngày tiến hành thử nghiệm công nhận COD.

Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi cấp điều độ có quyền điều khiển và EPTC chương trình chạy thử nghiệm nhà máy điện song không muộn hơn 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến bắt đầu chạy thử nghiệm, nghiệm thu. Đơn vị phát điện đăng ký chính thức lịch chạy thử nghiệm, nghiệm thu với cấp điều độ có quyền điều khiển.

Đối với điện gió, ngày công nhận COD là ngày một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện sẵn sàng bán điện cho bên mua điện và đáp ứng các điều kiện: ngày hoàn thành các thử nghiệm; ngày chốt chỉ số công tơ sau khi hoàn thành thí nghiệm tin cậy; ngày đơn vị phát điện được cấp giấy phép hoạt động điện lực và ngày một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Theo Ban Thị trường điện của EVN, quy trình mới cũng yêu cầu bổ sung văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2023/TT-BCT về cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Sau khi đảm bảo các yêu cầu thử nghiệm và công nhận COD, các dự án điện gió và điện mặt trời sẽ đủ điều kiện đẩy nhanh thủ tục, thượng lượng giá mua bán với EPTC qua đó hoàn thành đấu nối lưới điện quốc gia.

 

Nguồn: Quy trình mới về thử nghiệm và công nhận COD các dự án năng lượng tái tạo – Báo Kinh tế Sài Gòn Online

Hotline: 0865055799