Hình ảnh

08/04/2022

Thông báo lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 năm 2022

Công ty Clean Energy Holding xin thông báo lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3, lễ 30/4 và 1/5 như sau:

Giỗ tổ Hùng Vương

– Thời gian nghỉ: 09/4 ( thứ 7) đến hết ngày 11/4 ( thứ 2) năm 2022.

Lễ 30/4 và 1/5

– Thời gian nghỉ: 30/4 ( thứ 7) đến hết ngày 03/5 ( thứ 3) năm 2022.

Xin trân trọng thông báo!

Hotline: 0865055799