Tin tức

Bộ Công thương phân trách nhiệm duyệt điện mặt trời, điện gió cho địa phương

Việc lựa chọn dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện nhỏ sẽ do địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm. Địa phương chịu trách nhiệm duyệt dự án Bộ Công thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Một trong những nội […]

06/09/2023

Read More

Thông tư số 23/VBHN-BCT quy định mới về phát triển dự án điện mặt trời và hợp đồng mua bán điện mẫu

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 23/VBHN-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Thông tư này thay thế Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017, Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11 tháng 3 năm […]

30/08/2023

Read More
Hotline: 0865055799