Hợp tác Đầu tư

27/04/2021

Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp KCN Tp. Hồ Chí Minh (HBA) và CEH ký kết Biên bản hợp tác chiến lược

Ngày 27 tháng 4 năm 2021  tại The ADORA Center quận Tân Bình, Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp KCN Tp. Hồ Chí Minh (HBA) tổ chức Họp Mặt doanh nghiệp hàng năm triển khai chương trình  công tác năm 2021 và ký kết Hợp tác giữa HBA với các đối tác chiến lược.

Hiệp Hội Các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP. HCM (HBA – HEPZA Businesses Association) là tổ chức xã hội tự nguyện của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, các nhà quản lý kinh tế, chuyên gia kỹ thuật thuộc KCN – KCX – KCNC TP. HCM, nhằm tập hợp, thống nhất hành động, cùng nhau phát triển theo chủ trương chính sách của Nhà Nước, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

CEH là đơn vị tổng thầu EPC trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời cũng là đối tác chiến lược của các nhà đầu tư điện mặt trời uy tín trên thị trường Việt Nam.

Hai bên hợp tác với mục tiêu phát triển và lắp đặt điện mặt trời trên mái các nhà máy trong các KCN tại thành HCM nhằm cung cấp điện cho nhà máy sử dụng nhiều điện, góp phần giảm tải cho lưới điện giờ cao điểm, giảm phát thải CO2, giúp sản phẩm của nhà máy có chứng chỉ sử dụng điện tái tạo qua đó nâng cao giá trị thương hiệu và giá trị sản phẩm cho nhà máy sử dụng năng lượng sạch trong sản xuất.

Đại diện CEH ký kết BB Hợp tác chiến lược với HBA với sự chứng kiến của lãnh đạo sở Công Thương Tp. HCM, BQL các Khu Công nghiệp TP. HCM và lãnh đạo HBA

Các nhà đầu tư, đơn vị tổng thầu, ngân hàng và nhà cung cấp thiết bị uy tín.

Chụp ảnh lưu niệm.

Hình ảnh nhà máy lắp đặt điện mặt trời do CEH làm tổng thầu EPC hoàn thành năm 2020

 

Hotline: 0865055799