Tin tức

22/03/2019

Báo cáo sở Công Thương LA về hai dự án điện mặt trời nổi

Cuộc họp  diễn ra từ 10 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2019. Thành phần tham dự gồm có đại diện Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên Môi Trường, Công ty Điện Lực tỉnh, UBND huyện và Đại diện  CEH.

Nội dung phiên báo cáo về lập báo cáo đầu tư ha nhà máy sản xuất điện mặt trời nổi Lotus và Lotus 2. Qua đó công ty CEH đã trình bày sơ bộ về 2 dự án và bày tỏ nguyện vọng  được các sở ban ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để 2 nhà máy sớm đưa vào hoạt động vào quý I năm 2020.

Bao cao 2 lotus

Cuộc họp đã diễn ra thuận lợi và kết thúc lúc 11h50 cùng ngày.

Hotline: 0865055799