Ban lãnh đạo Công ty

Ban lãnh đạo Công ty

1. Ông LÊ HUỲNH HUYNH

Thành viên sáng lập – Tổng Giám đốc

Ông Huynh tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh chuyên nghành xây dựng, hoàn thành chương trình đào tạo Giám đốc điều hành (CEO)  tại Trường doanh nhân PACE năm 2016.

2. Ông ĐÀM MẠNH THẮNG

Thành Viên Hội đồng Quản Trị

3. Ông NGUYỄN XUÂN VINH

Thành Viên Hội đồng Quản Trị

4. Ông LÊ NGỌC HUẤN

Giám đốc Phát triển dự án

5. Ông DƯƠNG HUY CƯỜNG

Giám đốc Phát triển dự án

6. Ông CAO BÁ ĐĂNG KHOA

Giám đốc phát triển dự án

7. Ông PHAN THANH VŨ

Trưởng phòng Pháp Chế

8. Ms. ĐÀM THỊ HẢI YẾN

Trưởng phòng Kế Toán

9. Ông TRỊNH ĐỨC VĨ

Trưởng phòng Dự án

11. Ông NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Trưởng phòng Công Trình

12. Miss LÊ VŨ THANH VY

Trưởng Kinh Doanh

 

 

Hotline: 0865055799