Ban lãnh đạo Công ty

Ban lãnh đạo Công ty

Ông LÊ HUỲNH HUYNH

Thành viên sáng lập – Tổng Giám đốc

Ông Huynh tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh chuyên nghành xây dựng, hoàn thành chương trình đào tạo Giám đốc điều hành (CEO)  tại Trường doanh nhân PACE năm 2016.

 

Ông ĐÀM MẠNH THẮNG 

Thành Viên Hội đồng Quản Trị

 

Ông NGUYỄN XUÂN VINH

Thành Viên Hội đồng Quản Trị

 

Ông CAO BÁ ĐĂNG KHOA

Giám đốc phát triển dự án

 

Ông LÊ NGỌC HUẤN

Giám đốc Phát triển dự án

 

Ông DƯƠNG HUY CƯỜNG

Giám đốc Phát triển dự án

 

Ông PHAN THANH VŨ

Trưởng phòng Hành Chính – Hợp Đồng

 

ĐÀM THỊ HẢI YẾN

Kế Toán trưởng

 

Ông TRỊNH ĐỨC VĨ

Trưởng phòng Kỹ Thuật

 

Ông PHAN MẬU LONG

Trưởng phòng Thi công

 

Ông TRẦN MINH ĐỨC

Trưởng phòng Vận hành

 

Ông PHAN NGỌC LONG

Trưởng phòng ATLĐ

 

Hotline: 0865055799